رمز و کد تقلب بازی فوتبالیست ها 2 اندروید Captain Tsubasa II Cheats

درخواستی کاربران عزیز

رمز و کد تقلب بازی فوتبالیست ها 2 را امروز برای شما کاربران عزیز آماده کرده ایم تا بتوانید داخل بازی استفاده کرده و لذت بازی خود را افزایش دهید. پس برای جذابتر کردن بازی هم اکنون ما را همراهی کنید.

رمز و کد تقلب بازی فوتبالیست ها 2 اندروید Captain Tsubasa II Cheats

انواع رمز و کد تقلب بازی فوتبالیست ها 2 اندروید:

 • A+B+Start+Select را همزمان برای تست صدا نگه دارید
 • go go go بازی با تیم منتخب
 • so ni e ge to re ro tsu ge pe bo ru po nu ro zo u ro بازی تیم های مشهور
 • mi be a ji bi pi yu u ku su tsu nu fu mu ru yo mu ni رناتو در سطح 64 شروع می شود
 • sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa تیم بزرگ ژاپن و آرژانتین در سطح 56
 • a ka sa ta na ha ma ra ga za ba pa ya
  i ki si chi ni hi mi ri gi ji bi pi yu
  u ku su tsu nu hu mu ru gu zu bu pu yo
  e ke se te ne he me re ge ge ze be pe wa
  o ko so to no ho mo ro go zo bo po E تسوباسا سطح 31 و سایرین سطح 20 دارند
 • nonugureno guyojigoa mapeanusa tehuru بازیکنان سطح 30
 • a ka sa ta na ha ma ra ga za ba pa ya
  i ki si chi ni hi mi ri gi ji bi pi yu
  u ku su tsu nu hu mu ru gu zu bu pu yo
  e ke se te ne he me re ge ge ze be pe wa
  o ko so to no ho mo ro go zo bo po E تسوباسا دارای Cyclone بوده و از اول شروع خواهی کرد.